Czujnik wilgotności powietrza AM2302 (DHT22)

Czujnik wilgotności powietrza AM2302 (DHT22)

Czujnik wilgotności powietrza AM2302 (DHT22)

AM2302 (DHT22) posiada szerokie zastosowanie, bowiem potrafi mierzyć temperatury z zakresu -40ºC do 125ºC oraz wilgotności powietrza od 0% do 100%RH. Błąd pomiarowy wilgotności jest taki sam jak w przypadku DHT11(inny model czujnika wilgotności), natomiast o wiele dokładniejszy jest pomiar temperatury, wynoszący ±0.5ºC. Dokumentacja techniczna czujnika LINK.

Czujnik jest zasilany przez PIN 1 (zakres napięć od 3.3V do 6V), pobiera od 1 do 1.5 mA, a minimalny czas pomiaru wynosi 2 sekundy.

Schemat połączenia:

schemat połączenia

Kod źródłowy przykładowego programu z wykorzystaniem biblioteki DHT

#include "DHT.h"     // biblioteka DHT
 
#define DHTPIN 5     // numer pinu sygnałowego
 
DHT dht;         // definicja czujnika
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);   // otworzenie portu szeregowego
 dht.setup(DHTPIN);   // inicjalizacja czujnika
}
 
void loop()
{
 // Miniamalne opóźnienie odczytu
 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
 
 // Odczyt temperatury i wilgotności powietrza
 float t = dht.getTemperature();
 float h = dht.getHumidity();
 
 // Sprawdzamy poprawność danych
 if (dht.getStatus())
 {
  // Jeśli nie, wyświetlamy informację o błędzie
  Serial.println("Blad odczytu danych z czujnika");
 } else
 {
  // Jeśli tak, wyświetlamy wyniki pomiaru
  Serial.print("Wilgotnosc: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" % ");
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C / ");
  Serial.print(dht.toFahrenheit(t));
  Serial.println(" *F ");
 }
}

 

Efekt pracy przykładowego programu:

przykład

Zbudowano na Drupalu