Keyes 44E402 Magnetic Hall Switch Sensor

Keyes 44E402 Przełącznik Hall-effect

Opis Keyes 44E402 Magnetic Hall Switch Sensor

Keyes 44E402 - Przełącznik Hall-effect to monolityczny układ scalony o ściślejszej specyfikacji magnetycznej służący do wykrywania pola magnetycznego, zaprojektowane do ciągłej pracy w przedziałach temperatur do + 150 ° C. Są bardziej stabilne z powodu zmian temperatury i napięcia zasilania. Unipolarna charakterystyka przełączania sprawia, że urządzenia te są idealne do użycia z prostym magnesem prętowym lub prętowym. Cztery podstawowe urządzenia (3141, 3142, 3143 i 3144) są identyczne z wyjątkiem przełączników magnetycznych.

Każde urządzenie zawiera regulator napięcia do pracy przy napięciu zasilania od 4,5 do 24 V, odwrotnej diody zabezpieczającej przed akumulatorem, kwadratowego generatora napięcia Halla, obwodu kompensacji temperatury, wzmacniacza małego sygnału, wyzwalacza Schmitta i wyjścia z otwartym kolektorem do zlewu 25 mA. Przy odpowiednim wyjściu można je stosować z układami logicznymi dwubiegunowymi lub CMOS. A3141- i A3142- to poprawione zamienniki dla UGN / UGS3140-; A3144- jest ulepszonym zamiennikiem dla UGN / UGS3120-.

Cechy

 • Superior Temp. Stabilność dla aplikacji motoryzacyjnych lub przemysłowych
 • 4.5 V do 24 V
 • Obsługa wymaga jedynie nieuregulowanego zasilania
 • Wyjście typu Open-Collector 25 mA 
 • Kompatybilność z cyfrową logiką
 • Odwrotna ochrona baterii
 • Aktywuj przy małych, dostępnych na rynku trwałych magnesach
 • Solidność i niezawodność
 • Mały rozmiar
 • Odporny na naprężenia fizyczne

Przykładowe zastosowanie

 • detekcja otwartych drzwi (np. do lodówki)
 • pamięć masowa magnetyczna

Specyfikacja

 • Marka: Keyes
 • Model: KY-003
 • Kompatybilność: Arduino
 • Czarny kolor
 • Materiał: FR4
 • Napięcie robocze: 5 V DC
 • Napięcie zasilania, VCC: 28 V
 • Odwrócone zasilanie baterii, VRCC: -35 V
 • Gęstość strumienia magnetycznego, B: nieograniczona
 • Wyjście OFF Napięcia, VOUT: 28 V
 • Odwrócone napięcie wyjściowe, VOUT: -0,5 V
 • Ciągły prąd wyjściowy, IOUT: 25 mA
 • Zakres temperatur roboczych, TA: Przyrost 'E-': -40 ° C do + 85 ° C: Przyrost 'L-': -40 ° C do + 150 ° C
 • Zakres temperatur przechowywania, TS: -65 ° C do + 170 ° C
 • Materiał: PCB
 • Długość: 19mm
 • Szerokość: 15mm

Wyprowadzenia

Nazwa Opis
S Wyjście analogowe
Środkowy Zasilanie (5V)
- Uziemienie

 

Keyes 44E402 + Arduino

Schemat podłączenia Keyes 44E402 do arduino

 

Kod programu

void setup() {
 pinMode(2, INPUT); // Cz{tanie zmiań pola magnet{cznego
 pinMode(13, OUTPUT); //13 pin to dioda na pł{tce arduino, oraz dioda
na pł{tce dev
 Serial.begin(9600); // Podpinam się pod terminal
}
void loop() {
 int val = digitalRead( 2 ); // Cz{tanie stanu czujnika
 Serial.println(val); // W{pisanie stanu na konsole
 if ( val == HIGH )
 digitalWrite ( 13, LOW ); // Jeśli czujnik ma stan wysoki to gaszę diodę
 else
 digitalWrite ( 13, HIGH ); // Jeśli czujnik ma stan niski to zapalam diodę
}

Opracowano na podstawie

http://www.greenelectronicstore.com/sensors/176-keys-44e402-magnetic-hall-switch-sensor.html

https://sites.google.com/site/summerfuelrobots/arduino-sensor-tutorials/hall-magnetic-sensor

 

Zbudowano na Drupalu