KY-024 - Linear magnetic Hall sensors

KY-024 - Linear magnetic Hall sensors

KY-024 - Linear magnetic Hall sensors

Moduł używa zjawiska Halla do mierzenia pola magnetycznego lub prądów. Źródłem wyzwalania może być magnes lub elektromagnes. Zasilany jest napięciem roboczym w zakresie 3.3-5V. Posiada wbudowany potencjometr umożliwiający regulację czułości czujnika. Zasięg czujnika jest niewielki i nie służy do mierzenia intensywności pola magnetycznego z powodu niskiej precyzji. Umożliwia jednak  wykrycie pola magnetycznego wokół czujnika. Stosowany  głównie jako czujnik zbliżeniowy do wykrywania prędkości obrotowych obiektów lub jako czujnik drzwi. Ze względu na swój charakter pracy - bezdotykowy jest bardzo trwały i nie ma zużycia związanego z użytkowaniem.

Specyfikacja:

Moduł posiada cztery piny.

Nazwa Opis
AO wyjście analogowe
G 0V masa
+ 3.3V – 5V zasilanie
DO wyjście cyfrowe

 

KY-024 - Linear magnetic Hall sensors + Arduino

modul

 

 

 

 

 

 

Biblioteki

Moduł nie potrzebuje dodatkowych bibliotek.

 

Przykładowy program:

przykladowy_program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


const int A0PIN = A0;
float value = 0.0;
float zeroLevel = 537.0;

void setup() {        
 Serial.begin(9600);
 pinMode(A0PIN,INPUT);
 Serial.println("KY024 - Linear Hall Sensor");
}

void loop() {
 value = analogRead(A0PIN) - zeroLevel;
 Serial.print("Odczytana wartość: ");
 Serial.println(value);
 delay(500);
}

 

Zbudowano na Drupalu