Mercury Switch (37 in 1)

MS0

Mercury Switch (KY-017)

Opis.

Moduł przełącznika przechyłu rtęci Arduino KY-017 wykorzystuje małą kulkę rtęci, która uzupełnia obwód podczas przechylania modułu.

Schemat modułu.

Schemat

Podłączenie

dsffd

Arduino Nano

 

nano

Arduino Uno

Uno

 

Kod.

int led_pin = 13; // Define the LED interface
int switch_pin = 3; // Definition of mercury tilt switch sensor interface
int val; // Defines a numeric variable

void setup()
{
    pinMode(led_pin, OUTPUT);
    pinMode(switch_pin, INPUT);
}

void loop()
{
    val = digitalRead(switch_pin); // check mercury switch state
    if(val == HIGH)
    {
        digitalWrite(led_pin, HIGH);
    }
    else
    {
        digitalWrite(led_pin, LOW);
    }
}

 

Źródła

https://arduinomodules.info/ky-017-mercury-switch-module/

Zbudowano na Drupalu