Moduł E18-D80NK

Moduł E18-D80NK

Opis

Na wykrycie obiektu w odległości do 3 - 80 cm pozwala regulowany czujnik zbliżeniowy E18-D80NK . Wyczucie przeszkody następuje poprzez pojawienie się odbitego światła podczerwonego. Działa on zero-jedynkowo. Albo obiekt został wykryty, albo nie. Regulacja czułości natomiast, dokonywana jest przez pokrętło w obudowie modułu. Ten czujnik nie potrafi podać zmierzonej odległości. 

Schemat modułu

schemat modułu

Schemat podłączenia

Będziemy potrzebować następujące elementy:

  • Arduino Uno

  • Regulowany, cyfrowy czujnik odległości E18-D80NK 5-80 cm
  • Przewody połączeniowe

 
W celu obsługi czujnika z wykorzystaniem Arduino należy połączyć układ w następujący sposób:

układ połączenia
Schemat podłączenia czujnika Arduino Uno

 

 

Przykład kodu programu

#include <SoftwareSerial.h>
#define TxD 2
#define RxD 3
SoftwareSerial mySerial(RxD, TxD);

void setup() {
Serial.begin(9600); 
pinMode(OUT, INPUT);
Serial.println("Test czujnika odległości"); 
}
void loop() { 
Serial.println("Test czujnika odległości"); 

if(digitalRead(OUT) == 0)
{ 
  Serial.println("TAK"); 
}
if(digitalRead(OUT) == 1)
{ 
  Serial.println("NIE"); 
}
delay(500); 

}

 

 

Wynik programu

 

wynik programu

Datasheet

Można zobaczyć tutaj:
http://www.electronicaestudio.com/docs/SHT-015d.pdf
 

Tagi
Zbudowano na Drupalu