MQ-5 - Czujnik gazu

MQ-5 - Czujnik gazu

Opis MQ-5

MQ-5 - Moduł czujnika gazu wykrywającego stężenie LPG, propanu, gazu ziemnego oraz gazu węglowego w powietrzu. 

Moduł czujnika posiada wyjście cyfrowe oraz analogowe, co czyni go kompatybilnym z większością mikrokontrolerów. 

Czujniki gazu z serii MQ używają znajdującej się wewnątrz małej grzałki z czujnikiem elektrochemicznym. 

Mogą być w małym stopniu kalibrowane, ale wymaga to znanego stężenia mierzonego gazu bądź gazów.

 

Specyfikacja:

  • Napięcie zasilania: 2,5V do 5.5V
  • Wyjście analogowe oraz cyfrowe
  • Wymiary płytki: 40 x 21 mm

Wyprowadzenia

Czujnik posiada cztery wyprowadzenia typu goldpin - raster 2,54 mm, co umożliwia bezpośrednie wpięcie w płytkę stykową.

Nazwa Opis
VCC Napięcie zasilania modułu w zakresie 2.5 -5.5V.
GND Masa układu.
AOUT analogowe
DOUT cyfrowe


PDF Dokumentacja modułu MQ-5.


PDF Schemat układu.

 

MQ-5 + Arduino

Przykład programu wyświetlającego odczyt w monitorze portu szeregowego. Wartość wyjścia analogowego powinna być bliska 1000. Jeżeli czujnik wykryje obecność gazu, wtedy wartość będzie natychmiastowo zbliżać się do wartości 0.

 

Schemat podłączenia MQ-5 do Arduino

 

 

#define sensor 7

int gas_value;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(sensor, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  gas_value = analogRead(sensor);
  Serial.println(gas_value);
}

 

 

Zbudowano na Drupalu