RC522 moduł RFID MF

RC522-RFID

Opis RC522 moduł RFID MF

Moduł kontroli dostępu RFID-RC522 to bezdotykowa płytka umożliwiająca budowę systemów alarmowych lub dostępowych, szeroko stosowana w bramach wejściowych/wjazdowych.

Moduł ten zaczytuje dane z breloka bądź karty zbliżeniowej pozwalając na pełną identyfikacje osoby domagającej się dostępu.

 

Specyfikacja:

 • Napięcie pracy: 3,3 V
 • Kontroler: RC522
 • Możliwość odczytu i zapisu danych
 • Zasięg: do 10 cm
 • Komunikacja: SPI
 • Wymiary płytki: 60 x 40 x 5 mm

 

PDF Dokumentacja czujnika MFRC522.

Biblioteka  Biblioteka wymagana do obsługi modułu RC522.

 

RC522 + Arduino NANO

 

Schemat podłączenia RC522 RFID do Arduino NANO

 

 

#include "SPI.h"
#include "MFRC522.h"

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define SP_PIN 8

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

MFRC522::MIFARE_Key key;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin();
 rfid.PCD_Init();
}

void loop() {
 if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent() || !rfid.PICC_ReadCardSerial())
  return;

 // Serial.print(F("PICC type: "));
 MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
 // Serial.println(rfid.PICC_GetTypeName(piccType));

 // Check is the PICC of Classic MIFARE type
 if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI &&
  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K &&
  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
  Serial.println(F("Your tag is not of type MIFARE Classic."));
  return;
 }

 String strID = "";
 for (byte i = 0; i < 4; i++) {
  strID +=
  (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "") +
  String(rfid.uid.uidByte[i], HEX) +
  (i!=3 ? ":" : "");
 }
 strID.toUpperCase();

 Serial.print("Tap card key: ");
 Serial.println(strID);

 rfid.PICC_HaltA();
 rfid.PCD_StopCrypto1();
}

 

 

Zbudowano na Drupalu