Serwo TowerPro SG-90 - 9g – 1,8kg/cm

Serwo-micro-TowerPro

Serwo TowerPro SG-90 - 9g – 1,8kg/cm

Lekkie, 9-gramowe serwo firmy TowerPro powszechnie stosowane w modelarstwie. Zestaw zawiera komplet orczyków i śrubek pomagających zamocować elementy sterowane do osi serwomechanizmu.

schemat

Dane techniczne:

 • Wymiary: 22 x 11.5 x 27 mm
 • Waga: 9 g
 • Zasilanie: od 3 do 6 V
 • Pobór prądu: 550 mA
 • Moment: 1,8 kg/cm przy maksymalnym napięciu
 • Szybkość: obrót o 60 stopni w 0.12 s
 • Sterowanie: PWM
 • Zakres wypełnienia PWM: 500 - 2400 mikrosekund
 • Złącze: typu servo JR

Specyfikacja

 • 4 wyświetlacze LED 7 segmentowe
 • Wysokość wyświetlaczy: 14mm
 • Wysokość cyfry: ~9mm
 • Kolor LED: czerwony
 • Możliwa programowa regulacja jasności
 • Współpraca z systemami 5V oraz 3,3V
 • Wymiary modułu: 42mm x 24mm x 11mm
 • Napięcie zasilania: DC 3.3-5V
 • Pobór prądu: 30-80mA (5V)

Wyprowadzenia

 • brązowy przewód: GND (masa zasilania)
 • czerwony przewód: Zasilanie 5 V
 • pomarańczowy przewód: Sygnał sterujący PWM

Podłączenie do Arduino

Serwomechanizm wymaga podłączenia jednego dowolnego cyfrowego pinu z grupy "DIGITAL ~PWM" oraz zasilania GND i 5 V.

podłączenie z Arduino

 

Kod programu

#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo
        // a maximum of eight servo objects can be created
 
int pos = 0;  // variable to store the servo position
 
void setup()
{
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}
 
void loop()
{
 for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
 {                 // in steps of 1 degree
  myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(15);            // waits 15ms for the servo to reach the position
 }
 for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)   // goes from 180 degrees to 0 degrees
 {
  myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(15);            // waits 15ms for the servo to reach the position
 }
}

 

 

Zbudowano na Drupalu