SMD RGB module (37 in 1)

smdxyz

SMD RGB module (KY-009)

Opis.

Pełnokolorowy moduł LED RGB KY-009 dla Arduino, emituje szereg kolorów poprzez mieszanie czerwieni, zieleni i niebieskiego. Ilość każdego koloru podstawowego jest regulowana za pomocą PWM.. Kompatybilny z popularnymi platformami elektronicznymi, takimi jak Arduino i Raspberry Pi.

Schemat modułu.

smd1

Podłączenie

pinysmd

Arduino Nano

smdnano

Arduino Uno

smduno2

Kod.

#define czerwona 5
#define zielona 6
#define niebieska 9
 
void setup() {
  pinMode(czerwona, OUTPUT); //Konfiguracja wyprowadzeń jako wyjścia
  pinMode(zielona, OUTPUT);
  pinMode(niebieska, OUTPUT);
  
  randomSeed(analogRead(A5)); //Ziarno dla generatora liczb losowych
}
 
 
void loop() {
  int zmiana = 0;
  int zmianaLosowa = random(255);
  
  for (zmiana = 0; zmiana < 255; zmiana++) { //Płynna zmiana kolorów
    analogWrite(czerwona, zmianaLosowa);  
    analogWrite(zielona, zmiana);
    analogWrite(niebieska, 255 - zmiana);   
    
    delay(5);
  } 
 
  for (zmiana = 255; zmiana > 0; zmiana--) { //Płynna zmiana kolorów "wstecz"
    analogWrite(czerwona, zmianaLosowa);  
    analogWrite(zielona, zmiana);
    analogWrite(niebieska, 255 - zmiana);   
    
    delay(5);
  } 
}

Źródła

https://arduinomodules.info/ky-009-rgb-full-color-led-smd-module/

 

 

Zbudowano na Drupalu