TCRT5000 - czujnik optyczny

TCRT5000 - czujnik optyczny

Opis TCRT5000

TCRT5000 - Przedstawiony na powyższym zdjęciu układ to czujnik optyczny / podczerwieni zaprojektowany z myślą o robotach poruszających się po linii. Płytka posiada dwa główne elementy: nadajnik podczerwieni i odbiornik podczerwieni. Zawarte są one w jednym bloku o nazwie TCRT5000. Na płytce dostępny jest również potencjometr, który służy do regulacji czułości czujnika.

Cechy:

 • typ detektora: fotorezystor
 • wymiary: 10,2 x 5,8 x 7 mm 
 • szczytowa odległość robocza: 2,5 mm
 • typowy prąd wyjściowy IC = 1 mA 
 • filtr blokujący światło dzienne
 • długość fali emitera: 950 nm

Zastosowanie:

 • czujnik położenia enkodera wału
 • wykrywanie materiałów odblaskowych, takich jak papier, karty IBM, taśmy magnetyczne
 • wyłącznik krańcowy w magnetowidzie
 • generalnie – wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona

 

PDF Dokumentacja tcrt5000.pdf.

 

TCRT5000 + Arduino

Wymagane komponenty:

 • Arduino UNO / NANO / MEGA
 • sensor TCRT5000
 • dioda LED
 • rezystor 220 Ohm
 • płytka prototypowa
 • przewody połączeniowe

Schemat podłączenia TCRT5000 do arduino

Sensor posiada trzy wyjścia: G, V+, S. Wyjście G połączone jest z GND Arduino. Do V+ podłącza się zasilanie 5V, natomiast wyjście S jest połączone z pinem D8. Dioda LED podłączona jest do pinu D6 (piny D8 i D6 zostały wybrane przykładowo).

 

Kod programu

int led = 6 ; // podłączenie diody LED do pinu Arduino D6
int input_pin = 8; // podłączenie pinu S do Arduino D8
void setup ()
{
 pinMode (led, OUTPUT) ; // ustawienie diody jako wyjście
 pinMode (input_pin, INPUT) ; // ustawienie pinu D8 jako wejście
}
void loop ()
{
 if (digitalRead(input_pin) == HIGH) // zapalanie / gaszenie diody
 {
 digitalWrite (led, HIGH);
 }
 else
 {
 digitalWrite (led, LOW);
 }
} 

 

Opis działania programu

Kiedy sensor wykryje światło, dioda się zapala (jest to stan domyślny po zasileniu urządzenia napięciem o ile sensor jest odsłonięty). Kiedy przysłonimy sensor, np. palcem, dioda gaśnie.

Zbudowano na Drupalu