Tilt Switch module (37 in 1)

tsw

Tilt Switch module (KY-020)

Opis.

Moduł czujnika przechyłu KY-020 Arduino. Zamyka obwód, gdy jest przechylony na bok, o ile porusza się z wystarczającą siłą i stopniem nachylenia, aby aktywować przełącznik kulowy wewnątrz.

Schemat modułu.

Sensor

Podłączenie

PinySWM

 

Arduino Nano

 

nano

Arduino Uno

Uno

 

Kod.

int tiltPin = 2;   // pin number for tilt switch signal 
int ledPin = 13;   // pin number of LED 
int tiltState = 0;  // variable for reading the tilt switch status

void setup() { 
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // set the LED pin as output   
 pinMode(tiltPin, INPUT); // set the tilt switch pin as input
}

void loop(){
 // get the tilt switch state
 tiltState = digitalRead(tiltPin);

 // check if tilt switch is tilted.
 if (tiltState == HIGH) {   
  digitalWrite(ledPin, HIGH); 
 } 
 else {
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
 }
}


 

Źródła

https://arduinomodules.info/ky-020-tilt-switch-module/

Zbudowano na Drupalu