Wyświetlacz LED 4 cyfrowy ze sterownikiem TM1637

Wyświetlacz LED sterownik TM1637

Opis wyświetlacza LED 4-cyfrowego, sterownik TM1637

TM1637 - Moduł z 4 wyświetlaczami LED sterowanymi za pomocą układ TM1637, który umożliwia kontrole wyświetlaczy za pomocą magistrali 2-przewodowej. 

Główne cechy:

 • Różne reprezentacje liczbowe, wraz z liczbami zmiennoprzecinkowymi.
 • Każdy znak na wyświetlaczu może być edytowany niezależnie.
 • Kontrola podświetlenia.

Specyfikacja

 • 4 wyświetlacze LED 7 segmentowe
 • Wysokość wyświetlaczy: 14mm
 • Wysokość cyfry: ~9mm
 • Kolor LED: czerwony
 • Możliwa programowa regulacja jasności
 • Współpraca z systemami 5V oraz 3,3V
 • Wymiary modułu: 42mm x 24mm x 11mm
 • Napięcie zasilania: DC 3.3-5V
 • Pobór prądu: 30-80mA (5V)

Wyprowadzenia

Układ posiada 4 wyprowadzenia w postaci wlutowanych złącz goldpin.

Nazwa Opis
VCC Napięcie zasilania od 3,3 do 5,0 V
GND Masa układu.
DIO  linia Danych
CLK linia zegarowa

 

PDF Dokumentacja TM1637_V2.4_EN.pdf

Biblioteka  Biblioteka do obsługi modułu.

Wewnątrz programu arduino, musimy załączyć bibliotekę przy użyciu odpowiedniej dyrektywy #include „TM1637.h”. Bibliotekę należy zaimportować poprzez kreator Arduino Studio – Zakładka Szkic – Dołącz Bibliotekę – Zarządzaj Bibliotekami a następnie wpisz nazwę biblioteki TM1637.h i wciśnij instaluj.

TM1637 + Arduino

Schemat podłączenia TM1637 do arduino

 

Kod programu

#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
const int CLK = 3; //Set the CLK pin connection to the display
const int DIO = 2; //Set the DIO pin connection to the display
int numCounter = 1;
TM1637Display display(CLK, DIO); //set up the 4-Digit Display.
void setup()
{
 display.setBrightness(0x0a, true); //set the diplay to maximum brightness
}
void loop()
{
 for(numCounter = 0; numCounter < 1000; numCounter++) //Iterate numCounter
 {
 display.showNumberDec(numCounter); //Display the numCounter value;
 delay(1000);
 }

 

 

Zbudowano na Drupalu