NEO-6M GPS Module

Dodane przez iot - ndz., 03/18/2018 - 16:19
NEO-6M GPS Module

Opis

Urządzenie służące do nawiązania łączności z satelitą GPS w celu uzyskania aktualnego położenia. Dodatkowo dostarcza informacje takie jak czas i data. Zastosowany obsługuje 50 kanałów, pracuje z napięciem od 2,7 V do 5,0 V, komunikuje się poprzez interfejs UART (TX, RX), a częstotliwość odświeżania wynosi 5 Hz.

 

Specyfikacja

 • układ odbiornika u-blox NEO-6M z aktywną anteną
 • wyjście danych TTL, zgodne z systemami 3.3V/5V
 • standardowa prędkość transmisji 9600, (możliwa do zmieniania) 
 • złącze IPX umożliwiające podłączenie innej anteny 
 • wbudowana ładowalna bateria, zapewniająca podtrzymanie danych oraz umożliwiająca hot start
 • wbudowana pamięć EEPROM 

 

Piny

Pin Opis
VCC Napięcie zasilania 3,3 V lub 5 V.
GND Masa układu.
TXD Nadajnik interfejsu szeregowego, który należy połączyć z odbiornikiem mikrokontrolera (RX).
RXD Odbiornik interfejsu szeregowego, który należy połączyć z nadajnikiem mikrokontrolera (TX).
 PPS  Opcjonalne wyjście sygnału pulse-per-second modułu GPS.


Schemat podłączenia

schemat

 

Kod aplikacji

#include <SoftwareSerial.h>

// The serial connection to the GPS module
SoftwareSerial ss(11, 10);

void setup(){
 Serial.begin(9600);
 ss.begin(9600);
}

void loop(){
 while (ss.available() > 0){
  // get the byte data from the GPS
  byte gpsData = ss.read();
  Serial.write(gpsData);
 }
}

 

Wynik działania aplikacji

 

Źródła: 

 • https://randomnerdtutorials.com/guide-to-neo-6m-gps-module-with-arduino/
 • https://www.circuito.io/app?components=512,975601,11022
Zbudowano na Drupalu