Cyfrowa dioda RGB APA 106

Cyfrowa dioda RGB APA 106

APA 106 - programowalna dioda RGB

Dioda APA106 to szczególny programowalny rodzaj diody RGB. Umożliwia ona sterowanie każdą diodą z szeregu za pomocą tylko jednego przewodu sterującego. Do tego każda dioda może mieć indywidualnie ustawiony kolor według własnych upodobań.

 • zasilanie 5V
 • możliwość sterowania za pomocą 1 przewodu szeregu LEDów
 • możliwość sterowania pojedynczą diodą w szeregu
 • PWM dla każdego koloru 8bit
 • możliwość łączenia w diód szereg

 

Piny diody

Dioda posiada 4 piny:

 • DIN - Data In
 • Zasilanie (5V)
 • Masa (GND)
 • DOUT - Data Out

 

DIN łączymy z DOUT poprzedniej diody lub ze sterownikiem.

 

 

Schemat Podłączenia do Arduino Nano

 

Podlaczenie

Pierwszą diodę w szeregu podłączamy pinem DIN do kontrolera (np. Arduino Nano), a pozostałe łączymy szeregowo z poprzednimi. Pin DIN następnej diody powinien łączyć się z pinem DOUT diody poprzedniej. Pin DOUT ostatniej diody pozostaje wolny. Warto skorzystać z zewnętrznego zasilania diód, aby nie obciążać zbytnio Arduino.

Sterowanie szeregiem odbywa się przez pin DIN diody pierwszej.

 

Przykład kodu programu

Musimy zaimportować bibliotekę NeoPixel.

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

const uint8_t LICZBA_DIOD_RGB = 8;
const uint8_t PIN_GPIO = 6;
long i;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LICZBA_DIOD_RGB, PIN_GPIO, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
 strip.begin();
 strip.show();
}

void loop()
{
 i = i + 1;
 for (int d = 0; d < LICZBA_DIOD_RGB; d++) {
  int G = sin((float)(i - d * 250) / 250.0) * 100 + 100;
  int B = cos((float)(i - d * 250) / 250.0) * 100 + 100;
  strip.setPixelColor(d, 0, G , B, 0);
 }

 strip.show();
}

 

 

Wynik programu

W wyniku działania powyższego programu otrzymujemy efekt fali świetlnej.

Wynik działania

 

Datasheet

Datasheet
 

Zbudowano na Drupalu