Knock Sensor Module KY-031

Knock Sensor Module KY-031

Opis KY-031

KY-031 - Czujnik wstrząsu, wykrycia uderzenia, puknięcia. Jeżeli ustawimy wyjście (Output) na stan wysoki to podczas uderzenia lub wstrząsu zmienia się sygnał na niski.

 

Specyfikacja

 • Jednokanałowy sygnał wyjściowy
 • Wygodny w montażu
 • Napięcie pracy: DC 3~5V

 

Wyprowadzenia

 • Schemat wyprowadzeń czujnika

KY-031 + Arduino

Schemat podłączenia KY-031 do arduino

Do uruchomienia czujnika nie potrzeba żadnych bibliotek.

Kod programu

int knockPin = 10; // Use Pin 10 as our Input
int knockVal = HIGH; // This is where we record our shock measurement
boolean bAlarm = false;

unsigned long lastKnockTime; // Record the time that we measured a shock
int knockAlarmTime = 500; // Number of milli seconds to keep the knock alarm high

void setup ()
{
 Serial.begin(9600); 
 pinMode (knockPin, INPUT) ; // input from the KY-031
}
void loop ()
{
 knockVal = digitalRead (knockPin) ; // read KY-031 Value
 
 if (knockVal == LOW) // If we see a knock
 {
  lastKnockTime = millis(); // record the time of the shock
  // The following is so you dont scroll on the output screen
  if (!bAlarm){
   Serial.println("KNOCK, KNOCK");
   bAlarm = true;
  }
 }
 else
 {
  if( (millis()-lastKnockTime) > knockAlarmTime && bAlarm){
   Serial.println("no knocks");
   bAlarm = false;
  }
 }
}

Opracowano na podstawie

http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/keyes-ky-031-arduino-knock-impact-sensor-manual-and-tutorial/

 

Zbudowano na Drupalu