Linear hall module (37 in 1)

LHSM

Linear hall module (KY-024)

Opis.

Liniowy magnetyczny czujnik Halla KY-024 reaguje w obecności pola magnetycznego. Ma potencjometr do regulacji czułości czujnika i zapewnia wyjścia analogowe i cyfrowe.

Spec1

Schemat modułu.

schematmodul

Podłączenie

piny

 

Arduino Nano

 

lhmnano

Arduino Uno

lhmuno

 

Kod.

int led = 13 ; // LED on arduino
int digitalPin = 3; // linear Hall magnetic sensor digital interface
int analogPin = A0; // linear Hall magnetic sensor analog interface
int digitalVal ; // digital readings
int analogVal; // analog readings

void setup ()
{
 pinMode (led, OUTPUT); 
 pinMode (digitalPin, INPUT); 
 //pinMode(analogPin, INPUT); 
 Serial.begin(9600);
}

void loop ()
{
 // Read the digital interface
 digitalVal = digitalRead(digitalPin) ; 
 if (digitalVal == HIGH) // When magnetic field is present, Arduino LED is on
 {
  digitalWrite (led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite (led, LOW);
 }
 
 // Read the analog interface
 analogVal = analogRead(analogPin);
 Serial.println(analogVal); // print analog value

 delay(100);
}

 

Źródła

https://arduinomodules.info/ky-024-linear-magnetic-hall-module/

Zbudowano na Drupalu