Metal Touch module (37 in 1)

MetalTouchModule

Metal Touch module (KY-036)

Opis.

Czujnik wysyła sygnał, jeśli dotknięty został metalowy pin czujnika. Możesz regulować czułość czujnika za pomocą kontrolera.

Wyjście cyfrowe: w momencie wykrycia kontaktu zostanie wysłany sygnał.

Wyjście analogowe: Bezpośrednia wartość pomiarowa czujnika.

LED1: pokazuje, że czujnik jest zasilany napięciem

LED2: Pokazuje, że czujnik wykrywa pole magnetyczne

 

Schemat modułu.

schemat

 

Podłączenie

pinyMD

Arduino Nano

 

nano

Arduino Uno

uno

 

Kod.

const int SensorPin=3;//const int SensorPin=3;//Level input ports
const int analogIn = A0;
const int ledPin = 13;

int SensorState=0;
int analogVal = 0;

void setup()
{
   pinMode(SensorPin,INPUT);
   pinMode(ledPin,OUTPUT);
}

void loop()
{
   analogVal = analogRead(analogIn);
   SensorState=digitalRead(SensorPin);
   if(SensorState==HIGH)
   {
     digitalWrite(ledPin,HIGH);
   }
   else
   {
     digitalWrite(ledPin,LOW);
   }
}


 

Źródła

http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-036_Metal-touch_sensor_module

Zbudowano na Drupalu