Moduł przekaźnika RM1 z izolacją optoelektroniczną 5V 10A/125VAC

Opis

Przy pomocy portów mikrokontrolera lub dowolnego zestawu uruchomieniowego (w tym Arduino, Rasbperry Pi i STM32Discovery) moduł zezwala na sterowanie elementami wykonawczymi pobierającymi prąd do 10 A . Sygnał sterujący jest separowany przez optoizolacja od części związanej z zasilaniem przekaźnika, zapewnia to bezpieczeństwo pracy układu sterującego. Do prawidłowej pracy wystarczy podłączyć cyfrowy sygnał sterujący oraz zasilanie przekaźnika.

Wyprowadzenia to listwy goldpin (standardowe) o rastrze 2,54 mm, które aprobują łączenie za pomocą przewodów połączeniowych.

Przykłady zastosowania
• Sterownik oświetlenia
• Sterownik układów wykonawczych
• Włącznik do urządzeń elektrycznych w tym silników

Specyfikacja:

• Napięcie zasilania VCC: 5 V
• Napięcie wejściowe IN: od 3,0 V do 5,5 V
• Przekaźnik SRD-05VDC-SL-C (dokumentacja)
• Napięcie cewki: 5 V
• Maksymalne napięcie styków: 250 VAC, 110 VDC*
• Maksymalny prąd: 10 A
• Optoizolacja EL817 (dokumentacja)
• Wymiary płytki 46 x18 mm

Podłączenie

Moduł posiada następujące wyprowadzenia wejściowe:

  • VCC,
  • GND,
  • IN-
  • IN+.

Aby układ pracował prawidłowo powinno zostać podłączone zasilanie 5 V do pinu VCC, masę GND oraz sygnał wejściowy IN. Izolację optyczną stosujemy aby napięcie wejściowe mogło przyjmować wartość z zakresu od 3 V do 5,5 V. Zworka umożliwia wybór stanu jakim przekaźnik będzie załączony:

  • Zworka pomiędzy VCC a IN+, sygnał sterujący podłączony do IN- : przekaźnik załączany stanem wysokim
  • Zworka pomiędzy GND a IN-, sygnał sterujący podłączony do IN+ : przekaźnik załączany stanem niskim

Wyprowadzenia wyjściowe oznaczone są jako

  • NO - domyślnie odłączone,
  • NC - domyślnie podłączone z COM.

Podanie stanu wysokiego na pin IN (3V-5,5V) przełącza styki przekaźnika i tworzy połączenie pomiędzy COM i NO rozłączając COM z NC. Zaświecenie diody LED (D1)  sygnalizuje tą czynność.

Fotorezystor

Standardowy fotorezystor. Można wykorzystać do odczytu poziomu światła.

Schemat podłączenia

Schemat przekaźnika

Przykład kodu programu

#include <SoftwareSerial.h>
#define TxD 2
#define RxD 3
SoftwareSerial mySerial(RxD, TxD);

void setup() {
Serial.begin(9600); 
Serial.println("hej"); 
}
void loop() { 
delay(500); 
Serial.println(analogRead(0)); 
if(analogRead(0)>500){ 
digitalWrite(13,HIGH); 
}
else{ 
digitalWrite(13,LOW); 
}
}

 

 

 

 

Tagi
Zbudowano na Drupalu