Passive buzzer (37 in 1)

pb21

Passive buzzer (KY-006)

Opis.

Pasywny piezoelektryczny brzęczyk modułu Keyes KY-006, może wytwarzać szereg tonów dźwiękowych w zależności od częstotliwości wejściowej. Kompatybilny z popularnymi platformami elektronicznymi, takimi jak Arduino i Raspberry Pi.

Schemat modułu.

Podłączenie

pin7

Arduino Nano

PB

Arduino Uno

pb2

Kod.

#define BUZZER 8

void setup() {
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
}

void loop() {
  
  int minTone = 200;
  int maxTone = 4000;
  int jumpTone = 50;
  int delayTone = 30;
  
  for( int freq = minTone; freq <= maxTone; freq+=jumpTone )
  {
    tone(BUZZER, freq);
    delay(delayTone);
  }
  
    for( int freq = maxTone; freq >= minTone; freq-=jumpTone )
  {
    tone(BUZZER, freq);
    delay(delayTone);
  }  
}

Źródła

https://arduinomodules.info/ky-006-passive-buzzer-module/

Zbudowano na Drupalu