XM-15B Bluetooth 2.1 moduł

XM-15B Bluetooth

Opis XM-15B

XM-15B - Moduł Bluetooth, który spełnia specyfikację Bluetooth SPP, zgodną ze standardem Bluetooth 2.1 + EDR.

Moduł posiada dwa tryby pracy:

 • tryb poleceń,
 • tryb danych.

Moduł ten najłatwiej wykorzystać wraz z kontrolerem (np. Arduino Nano), co pozwoli na komunikację z zewnętrznymi urządzeniami.

Komunikacja odbywa się poprzez interfejs szeregowy UART (piny RX, TX), a moduł wspiera komendy AT.

Specyfikacja:

 • Napięcie zasilania: 3 V do 6 V - podłączane do pinu VCC
 • Wyprowadzenia komunikacyjne pracują z napięciami 3,3 V i 5 V
 • Pobór prądu: ok. 50 mA
 • Klasa 2 - moc nadajnika maks. + 10 dBm
 • Zasięg: do 30 m
 • Hasło do parowania: 1234
 • Standard: Bluetooth 2.1 + EDR
 • Profil SPP z możliwością ustawień poprzez komendy AT
 • Komunikacja: UART (RX, TX)
 • Małe wymiary: 37 x 16 mm

Wyprowadzenia

Czujnik posiada sześć wyprowadzeń typu goldpin - raster 2,54 mm, co umożliwia bezpośrednie wpięcie w płytkę stykową.

Nazwa Opis
VCC Napięcie zasilania modułu w zakresie 3 V do 6 V.
GND Masa układu.
RX0,TX0  port szeregowy UART.
STATE pin statusowy, może być użyty do podłączenia diody sygnalizującej nawiązanie połączenia przez moduł

 

PDF Szczegóły dostępne w dokumentacji XM-15B.

PDF  Lista komend AT.

XM-15B + Arduino

Schemat podłączenia XM-15B do Arduino

Fritzing Schemat podłączenia XM-15B (fritzing)

 

#include <SoftwareSerial.h>
#define TxD 2
#define RxD 3
SoftwareSerial mySerial(RxD, TxD);

void setup() {
 mySerial.begin(9600);
 Serial.begin(9600);
 pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
 boolean isValidInput; 
 do {
  byte c;
  while ( !mySerial.available() ) ;
  c = mySerial.read();
  Serial.print(c); 
  switch ( c ) {
   case 'a': 
    mySerial.println( "Wlaczyles diode" );
    digitalWrite(13, HIGH);
    isValidInput = true;
   break;
   case 'b': 
    mySerial.println( "Wylaczyles diode" );
    digitalWrite(13, LOW);
    isValidInput = true;
   break;
   default:
    mySerial.println( "By zapalic diode przeslij znak 'a', by wylaczyc znak 'b'" );
    isValidInput = false;
   break;
  }
 } while ( isValidInput == true );
}

 

Opracowano na podstawie: https://botland.com.pl/moduly-bluetooth/6642-modul-bluetooth-21-xm-15b-33v5v.html

 

 

Zbudowano na Drupalu